UPORABA

PRAKTIČNA PRIPOROČILA, UPORABA IN ODMERJANJE

AZOTER je posebej primeren za uporabo v tleh, ki vsebujejo humus nad 1 % in z vrednostjo pH v razponu od 5.0 – 8.5. Najbolj ugodna je uporaba v srednje težkih tleh. Za izjemno lahka, prečiščena in zelo kisla tla uporaba AZOTERJA se ne priporoča.

Specifikacija uporabe

Bakterialno gnojilo AZOTER® se uporablja pred setvijo. Optimalna uporaba je 10-14 dni pred setvijo. V primarni kmetijski proizvodnji se uporablja neposredno pred setvijo oz. ob sajenju gojenih kultur ali neposredno med setvijo z neposrednim vnašanjem v talni profil. Ob močnem sončnem sevanju je potrebno, da se ta pripravek doda v tla v roku 2-4 ur, in sicer zato, da mikrotelesa ne bi bila izpostavljena močnim sončnim žarkom dalj časa.

Uporaba
a) Uporaba z razpršilci

Se uporablja s pomočjo razpršilca na talno površino. Se razredči z vodo v razmerju 1.30 – 1.50, odvisno od razpršilnega mehanizma tako, da se vnese v tla s pomočjo diskov oz. kompaktorja, kultivatorja glede na to, da dolgotrajno UV sevanje deluje negativno na vitalnost bakterij. Sposobnost pripravka za mešanje je primerna in se uporablja skupaj z reemergentnimi herbicidi. Obstaja možnost skupne uporabe z blažjimi raztopinami mineralnih gnojil. Ni treba mešati s koncentratom tekočih gnojil (npr. DAM 390). Delovni pritisk ne sme preseči vrednosti 2.5 atm. Priporočano razmerje je 100 l/ 1 ha (ampak najmanj 150 l pripravljene raztopine/ 1 hektar), pri čemer deklarirane vrednosti zagotavljajo učinek, s katerim se precej zmanjša količina klasičnih industrijskih gnojil.

b) Uporaba z aplikatorji
  • 1. Drugi način uporabe AZOTERJA je uporaba z aplikatorji, ki so nameščeni na napravah za kultivacijo in s pomočjo katerih bo zagotovljena neposredna in neposredna vgradnja dobavljenega AZOTERJA v talni profil, hkrati pa se zmanjšujejo stroški za uporabo in se naredi bolj preprost sam delovni postopek. Priprava bakterialnega gnojila s pomočjo aplikatorja z volumnom rezervoarja od 200 in 400 litrov, ki je fiksno nameščen na uporabljani mehanizaciji /tehniki (kompresor, diski, kultivator) z nastavljivimi delovnimi zmogljivostmi glede na širino uporabljene delovne tehnike. Ta aplikator je prav tako opremljen z lastno upravljavsko enoto in z elektromotorjem, ki je priključen na traktorsko baterijo. V rezervoar aplikatorja se vlije koncentrat AZOTERJA, ali pa se lahko razredči z vodo v razmerju 1:1.
  • 2. Je tudi možnost uporabe s pomočjo aplikatorjev industrijskih gnojil z volumnom rezervoarja 400 in 600 litrov, z nastavljivo delovno zmogljivostjo do 10 m, ki pa je nameščena na tritočkovnem sprednjem podaljšku za traktorje (ni potrebna sprednja kardanska gred glede na to, da je aplikator opremljen z lastno upravljavsko enoto in z elektromotorjem, ki je priključen na traktorsko baterijo). V rezervoar aplikatorja se vlije koncentrat AZOTERJA, ali pa se lahko razredči z vodo v razmerju 1:1.
Varnostni predpisi in predpisi o zaščiti zdravja pri delu ter o okolijski zaščiti

S toksikološkega vidika je AZOTER nenevarna snov, ki s svojimi sestavinami ne ogroža življenjskega okolja. Ravnanje s pripravkom ne zahteva nikakršnih posebnih ukrepov iz vidika zaščite zdravja in življenjskega okolja. Po zaključenem delu z izdelkom zadostuje, da se boste umili z milom in toplo vodo.

Dostava in embalaža pripravka

AZOTER se dostavlja v povratni embalaži od 20l, 25 l, 30 l, 50 l, 60 l HDPE i 1000 l IBC, ki je opremljena z nalepkami. Pripravek je treba hraniti v suhih, hladnih prostorih z možnostjo prezračevanja ter naj bo ločen od živil, živinske krme, zdravil in embalaže takšnih snovi. Ob dolgotrajnem skladiščenju 2 mesecev je treba zagotoviti, da bo temperatura skladiščnega prostora največ 5 °C.

Uporabno do

na temperaturi do 5°C

na temperaturi do 15°C

2 meseca od datuma proizvodnje

3 tedne od datuma proizvodnje

Dosedanja zakonska kategorizacija bakterialnih biognojil AZOTER, AZOTER SC, AZOTER F, AZOTER B, AZORHIZ je v kategoriji pomožnih materialov za tla.
Pripravek AZOTER je odobren za uporabo v ekološkem kmetijstvu in je registriran s strani mednarodnega podjetja BIOKONTROLL.
Re. N°: 02.5/710/7/2009
Council Regulation (EC) N°: 834/2007 and CR N°: 889/2009(EC) Annex 1

Proizvajalec:

AZOTER TRADING S.R.O.

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 4, Slovakia
IČO: 46911120, DIČ: 2023660826IČ, IČ DPH: SK2023660826