O PODJETJU AZOTER TRADING S.R.O.

Podjetje je od leta 1995 pionir na evropskem trgu pri pridelavi bakterijskih gnojil in njihovi obsežni uporabi v primarni kmetijski pridelavi ter ima dolgoletne izkušnje na področju prehrane in preventive. Glavna ideja bakterijskega biognojila AZOTER, vezava dušika v ozračju in razpoložljivost neizrabljenih težko topnih fosfatov v tleh ter ekonomski učinek zniževanja stroškov v kmetijski primarni proizvodnji so bili pred več kot 20 leti postopni in so naleteli na številna protislovja. Danes malo ljudi dvomi o učinkovitosti bakterijskega gnojila AZOTER. Lastna ekipa za proizvodnjo in proizvodnjo in razvoj je zagotovilo za kakovost in naša dolgoročna prizadevanja za razvoj novih tehnologij na področju posebne selekcije posameznih bakterijskih kultur in za doseganje njihove najvišje vitalnosti in virulentnosti so bila vrnjena z zadovoljstvom naših pridelovalcev.

Izdelki podjetja AZOTER Trading s.r.o. so značilni za visoko kakovost in prijaznost do okolja. Vsak izdelek je certificiran in je vključen med izdelke, ki se lahko uporabljajo v ekološkem kmetovanju. Sevi bakterij so patentirani in shranjeni v Češki zbirki mikroorganizmov Univerze Masaryk v Brnu. Podjetje AZOTER Trading s.r.o. pri razvoju in raziskovanju bakterijskih pripravkov je tesno sodelovala z raziskovalci iz tujih in domačih ustanov in univerz, npr. CEVA-PHYLAXIA v Budimpešti, SAS v Bratislavi, SUA v Nitri. Posamezne kulture bakterij so bile deležne posebne selekcije, ki je dosegla največjo vitalnost in virulenco.

Glavna vloga AZOTER Trading s.r.o. je povečati rodovitnost tal s kakovostnimi proizvodi na trajnosten in okolju prijazen način ter prispevati k večji učinkovitosti gojenih pridelkov, obenem pa blagodejni gospodarski učinek zmanjšanja stroškov industrijskih gnojil.

AZOTER Trading s.r.o. Poleg zagotavljanja kakovostnih izdelkov in natančne logistike svojim strankam in partnerjem nudi tudi svetovalne storitve na področju prehrane in gnojenja kmetijskih pridelkov na podlagi vzorčenja tal in rastlin. Na podlagi pridobljenih agrokemijskih analiz in rezultatov bo razvil priporočila in metodologije za optimizacijo prehrane gojenih pridelkov v skladu z veljavnimi zakonodajnimi standardi za trajnostno kmetijstvo glede povečanja rodovitnosti tal in obnove mikrobnega življenja v tleh.

V zadnjih desetih letih se podjetje intenzivno ukvarja tudi s problematiko preprečevanja glivičnih bolezni kmetijskih pridelkov. V pogojih Evrope je ena najpomembnejših bolezni oljnic t.j. enoletno zelje sončnic in oljne repice, oblika zimske gnilobe, za katero velja, da je bela gniloba, ki jo povzroča gliva Sclerotinia sclerotiorum. Škodljivost bolezni je lahko zelo velika in zmanjšanje pridelka v letih epidemije lahko doseže do 40-50%. Poleg že omenjenih pozitivnih učinkov uporabe AZOTER-a v prehrani rastlin in njegovega blagodejnega vpliva na plodnost tal je pomembna tudi njegova druga plat, in sicer njegova uporaba v biološkem boju proti pogostim boleznim kmetijskih pridelkov, tj. bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum). V ta namen je podjetje razvilo izdelek AZOTER SC.

Pri gojenju številnih poljskih pridelkov je fusarioza eden najpomembnejših povzročiteljev bolezni, ki so pomembni z ekonomskega vidika, pa tudi z vidika preskrbe s hrano. Zaposleni v podjetju so se intenzivno ukvarjali z vprašanjem preprečevanja bolezni. Rezultat njihove dejavnosti je bila obogatitev prvotnega bakterijskega biognojila AZOTER s parazitsko glivico Trichoderma atroviride, ki izboljšuje naravne sposobnosti tal in z učinkovitim uničevanjem spor fusarija že v tleh ter hkrati izboljšuje obrambo gojenih pridelkov.

Azoter Trading s.r.o. ukvarja se tudi s segmentom prehranjevanja listov, ki ponuja celovito rešitev z dobavo makro in mikrohranil za gojene kmetijske pridelke. Po treh letih majhnih ploskovnih in operativnih poskusov je na trg prišel z edinstvenim izdelkom, namenjenim listni prehrani poljskih in vrtnih poljščin, tj. z bakterijskim gnojilom AZOTER L.

Podjetje AZOTER s.r.o. glede na lastno raziskovalno skupino in lastno proizvodnjo s fermentacijskimi linijami, ki jih nadzoruje računalniška tehnologija, ki se nahajajo v Petrovi Vesi, ima pomemben potencial za nadaljnje raziskave in razvoj novih izdelkov, usmerjenih in usmerjenih predvsem v ekološko oz. ekološko gojenje kmetijskih pridelkov, za katere je značilna prijaznost do okolja, ker ne vsebujejo sestavin, ki bi ogrožale okolje.

 

Trenutno naše proizvodno podjetje prodaja izdelke AZOTER® neposredno ali preko prodajnega zastopnika v skoraj 20 državah:

mapa europy 2023

CILJ PODJETJA

Glavna vloga AZOTER Trading s.r.o. je povečati rodovitnost tal s kakovostnimi proizvodi na trajnosten in okolju prijazen način ter prispevati k večji učinkovitosti gojenih pridelkov, hkrati pa blagodejni gospodarski učinek zmanjšanja stroškov industrijskih gnojil. AZOTER Trading s.r.o. Poleg zagotavljanja kakovostnih izdelkov in natančne logistike svojim strankam in partnerjem nudi tudi svetovalne storitve na področju prehrane in gnojenja kmetijskih pridelkov na podlagi vzorčenja tal in rastlin. Na podlagi pridobljenih agrokemijskih analiz in rezultatov bo razvil priporočila in metodologije za optimizacijo prehrane gojenih pridelkov v skladu z veljavnimi zakonodajnimi standardi za trajnostno kmetijstvo glede povečanja rodovitnosti tal in obnove mikrobnega življenja v tleh.