PORTFELJ IZDELKOV

azoter

Osnovni izdelek podjetja je tekoče bakterialno gnojilo AZOTER. Prav tako doseže absolutno najvišjo gostoto vitalnih bakterijskih mikrobov , tj. 4,109 mikrobov v 1 ml gnojila. Za gnojenje enega hektara tal je dovoljena mera 10 litrov gnojila AZOTER, po uporabi v tleh prihaja do intenzivnega razmnoževanja bakterij, ki so sposobne učinkovito fiksirati zračni dušik in tako narediti, da postaneta fosfor in kalij bolj dostopna kot so to manj topne oblike. S svojim delovanjem v tleh ustvari zadostno količino dušika, fosforja, kalija in hkrati proizvaja snovi v obliki fitohormonov, ki spodbujajo rast, encimov in vitaminov.Ekonomska učinkovitost tega izdelka je očitna v zmanjšanju stroškov za prehrano rastlin in pa tudi v tem, da le-ta obnavlja mikrobialno življenje v tleh. AZOTER je sicer siva, celo sivorjava gosta tekočina z značilnim vonjem po melasi in bakterijah, ki pa je značilen za ta pripravek. Se priporoča za gnojenje vseh poljedelskih in vrtnarskih kultur.

 • zagotavlja nenehno dostavo potrebnih hranilnih snovi (N, P, K) za rastline
 • proizvaja fitohormone rasti, encime in vitamine
 • ne proizvaja nikakršnih nitratov niti nitritov
 • pospešuje razkroj ostankov po žetvi, slame in organske mase v tleh
 • obnavlja mikrobialno življenje v tleh
 • korigira vrednost rekcije tal
 • tekoče bakterialno gnojilo

Število vitalnih mikroorganizmov v KTJ cm-3
Skupno število mikroorganizmov je min. 4.10 9 KTJ cm3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium)
Vrednost pH= 5,5-7,0

Azoter F_new

Tekoče bakterialno gnojilo na bazi gnojila AZOTER, ki vsebuje parazitno glivico Trichoderma Atroviride, ki uničuje spore Fuzarij v tleh. Pri gojenju poljedelskih kultur sodijo fuzarioze v najpomembnejše patogene, ki so pomembni ne le iz ekonomskega vidika, ampak tudi iz vidika varnosti hrane. Parazitska glivica Trichoderma Atroviride izboljšuje naravne sposobnosti tal ter s tem učinkovito uničuje spore fuzarija še, ko so le-te v tleh. Če se takšna prevenca ne opravi v tleh, potem pride do intenzivnega razmnoževanja spor ter do nastanka mikotoksinov. Pozitiven učinek vpliva parazitske glivice je tudi v tem, da le-ta napade poleg predstavnikov roda Fusarium in predstavnikov drugih rodov, kot so: Pythium, Rhizoctonia in Botrytis, pri čemer ima Trichoderma Atroviride izrazit stimulativni vpliv ne le na dinamiko rasti rastlin, temveč tudi na odpornost rastlin, in sicer z izboljšanimi obrambnimi reakcijami gojenih kultur in z zmanjšanjem vsebine mikotoksinov v dokončni proizvodnji. Se priporoča za gnojenje vseh vrst vrtnarskih kultur, vendar pa se predvsem uporablja za kulture, ki so lahko ogrožene s strani rodov Fusarium, zlasti pa žita, koruza, vrtnine (plodna in bučna zelenjava).

 • ozdravi tla od glivic, ki povzročajo fuzarioze
 • učinkovito uniči vir okužbe s fuzariozo in zmanjša tveganje pred prenosom bolezni na gojene rastline
 • izboljša kondicijo rastlin s povečanjem obrambnih zmožnosti rastline
 • zagotavlja nenehno dostavo potrebnih hranilnih snovi (N, P, K) za rastline
 • poveča količino in kakovost proizvodnje (z zmanjšanjem mikotoksinov in nitratov)
 • obnavlja mikrobialno življenje v tleh
 • popravi vrednost reakcije tal
 • tekoče bakterialno gnojilo

Število vitalnih mikroorganizmov v KTJ cm-3
Skupno število mikroorganizmov je min. 4.10 9 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Trichoderma atroviride)
Vrednost pH = 5,8-8,5

Azoter SC_new

Poleg bakterij in učinkovitih snovi, prisotnih v tekočem bakterijskem gnojilu AZOTER, AZOTER SC vsebuje mikoparazitno glivico Coniothyrium minitans, ki pomaga pri obnavljanju naravne sposobnosti tal in s tem preprečuje nastanek spor bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), ki se nahaja v tleh. Coniothyrium minitans ne napada rastline, ampak omejuje pojavljanje in razširjenje oz. okužbo gojenih kultur, občutljivih za navedeno bolezen (oljna repica, sončnice idr.). S tem se nudi učinkovita pomoč pri prevenci in biološki zaščiti tal ter se omejuje pojavljanje ene izmed najresnejših bolezni oljnic. Se priporoča za gnojenje vseh vrst poljedelskih in vrtnarskih kultur, vendar pa se najprej uporablja pri posevkih, ki so lahko ogroženi z boleznijo Sclerotinia sclerotiorum (enoletna sončnica, oljna ozimna repica, zelenjava – grah, peteršilj).

 • ozdravi tla od spor sklerotinije
 • učinkovito uničuje vir okužbe bele gnilobe ter zmanjša
 • tveganje pred prenosom bolezni na gojene kulture
 • zagotavlja nenehno dostavo potrebnih hranilnih snovi (N, P, K) za rastline
 • poveča količino in kakovost proizvodnje (povečan odstotek olja v oljnicah)
 • pospešuje razkroj ostankov po žetvi, slame in organske mase v tleh
 • obnavlja mikrobialno življenje v tlehň
 • popravi vrednost reakcije tal
 • tekoče bakterialno gnojilo

Število vitalnih mikroorganizmov v KTJ cm-3
Skupno število mikroorganizmov je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Coniothyrium minitans) )
Vrednost pH = 5,8-8,5

Azoter B_new

Tekoče bakterialno gnojilo na bazi gnojila AZOTER, ki vsebuje posebno bakterijo Pseudomonas putida, ki izboljšuje sprejemljivost mikroelementov za koreninski sistem gojenih kultur. AZOTER B je tekoča snov, ki deluje na podlagi bakterij izvirnega fitoedafona tal in ki se uporablja v tleh, ki s svojim delovanjem obnavlja mikrobialno življenje v tleh ter ustvarja zadostne količine dušika, fosforja, kalija in encimov za rastlinsko rast in razvoj, s čimer se izboljša dinamika rasti rastlin in njihova reproduktivna sposobnost. Pospešuje razpad uporabljenih prebavljenih BPS, ostankov po žetvi, slame in organske mase v tleh ter obenem poveča izkoriščenost hranilnih snovi v tleh. Sodeluje pri razkrajanju aromatičnih snovi kot tudi rezidualnih ostankov pesticidov, ki onesnažujejo naše okolje. Se priporoča za gojenje vseh vrst poljedelskih in vrtnarskih kultur, ampak se predvsem uporablja pri posevkih, ki so pognojeni z ostanki iz BPS. Se priporoča uporaba v tleh, ki so onesnažena z aromatskimi organskimi spojinami (ostanki olja, pesticidov itd.).

 • pospešuje razgradnjo uporabljenih digestatov BPS, ostankov po žetvi, slame in organske mase v tleh
 • poveča izkoriščenost hranilnih sestavin iz uporabljenih digestatov in obstoječih zalog hranljivih snovi v tleh
 • zagotavlja nenehno dostavo potrebnih hranilnih snovi (N, P, K) za rastline
 • proizvaja fitohormone rasti, encime in vitamine
 • sodeluje pri razkroju aromatičnih sestavin in rezidualnih ostankov pesticidov, ki onesnažujejo okolje
 • obnavlja mikrobialno življenje v tleh
 • popravi vrednost reakcije tal
 • tekoče bakterialno gnojilo

Število vitalnih mikroorganizmov v KTJ cm-3
Skupno število mikroorganizmov je min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida)
Vrednost pH = 5,8-8,5

Azorhiz_new

Razširjena oblika gnojila AZOTER, ki vsebuje simbiotske bakterije Rhizobium spp (Rhizobium japonicum in leguminozarum), namenjen pa je zlasti za gojenje soje, graha, fižola, lucerne in živinske krme. AZORHIZ je bakterialno gnojilo z dvojnim delovanjem, ki zahvaljujoč svoji sestavi (asimbiotični in simbiotični sevi bakterij) ter učinkoviti fiksaciji zračnega dušika, omogoča zadostno oskrbo rastlin z dušikom med celotno vegetacijo gojenih kultur ter obenem pomaga pri nastanku novih mikrobov v koreninskem sistemu kulturnih posevkov, s čimer se izboljšajo količinski in kakovostni kazalniki dobljenih pridelkov. Kot tekočina, ki deluje na bazi bakterij izvirne mikroflore, po uporabi v tleh s svojim delovanjem ustvari zadostne količine dušika fosforja in kalija, s proizvodnjo fitohormonov rasti pa obenem prispeva k izboljšani kondiciji gojenih kultur s povečanjem naravne obrambne sposobnosti rastlin.

 • bolj učinkovita fiksacija N2 in podpora razvoju kali korenskega sistema
 • zagotavlja nenehno dostavo potrebnih hranilnih snovi (N, P, K) za rastline
 • proizvaja fitohormone rasti, encime in vitamine pospešuje razkroj ostankov po žetvi,
 • slame in organske mase v tleh
 • obnavlja mikrobialno življenje v tleh
 • gnojilo je namenjeno za gojenje soje, graha, fižola, Lucerne in živinske krme
 • tekoče bakterialno gnojilo

Število vitalnih mikroorganizmov v KTJ cm-3
Skupno število mikroorganizmov je min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Rhizobium sp.)
Vrednost pH = 5,5-7,0

Azoter L_new

Tekoče bakterialno gnojilo je namenjeno za foliarno uporabo (gnojenje preko lista) za širok spekter gojenih kultur, ki pa vsebuje specialno vrsto bakterij (Herbaspirillum seropedicae), ki pa so izolirane iz rastlinskih tkiv in ki povzročijo fiksacijo zračnega dušika v rastlinah. Nitrogene bakterije so uporabljene na zelenih rastlinskih delih med vegetacijskim obdobjem, zahvaljujoč pa njihovi visoki mobilnosti, kaj hitro prodrejo skozi listno kutikulo v rastlino in s svojim delovanjem ustvarijo zadostno količino dušika za prehrano rastlin. Ta pripravek je namenjen za bakterialno foliarno gnojenje rastlin, pri čemer zahvaljujoč njegovim učinkom, lahko zmanjša v precejšnji meri uporabljene odmerke klasičnih industrijskih in foliarnih gnojil z vsebovanim dušikom, kar pripelje do znatnega zmanjšanja finančnih izdatkov za gnojenje. Poleg navedenih posebnih bakterij, vsebuje AZOTER L tudi makro in mikro hranilne snovi, s čimer se razvrsti v kompleksna foliarna gnojila s širokim spektrom delovanja. Izdelek se uporablja kot foliarno gnojilo za oljno repico, pšenico, koruzo, sončnico, sladkorno peso, kot tudi za široko področje vrtnarskih posevkov. Potem ko se ustvari zadostna površina lista gojenih rastlin, ob zmanjšanem sončnem sevanju, se uporabi pripravek s pršenjem zelenih rastlinskih delov.

 • fiksira zračni dušik neposredno v rastlino
 • zagotavlja nenehno dostavo potrebnih hranilnih snovi (N, P, K)
 • vsebuje mikroelemente v kelatni obliki
 • bolj učinkovita oblika zagotavlja dostavo hranilnih snovi v neugodnih razmerah
 • tekoče bakterialno gnojilo

Število vitalnih mikroorganizmov v KTJ cm-3
Skupno število mikroorganizmov je min. 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
N – 7,0 %, K – 2,0 % Uporabljen odmerek vsebuje: 34,8g Fe, 15,3g Mn, 1,4g Cu,
3g B, 0,8g Mo, 2,6g Zn, 3,48g MgO, 1,4g Cu, 6,96g SO3
Vrednost pH = 5,8-8,5