V TLEH SE DOGAJA TOLE

Prav bakterije iz organskih in mineralnih oblik mikroteles v tleh mobilizirajo biogene elemente, ki so potrebni rastlinam, v okolje pa sproščajo in izločajo različne vitamine, antibiotike in aktivacijske snovi (stimulatorje-pospeševalce). Zato odloča mikrobialno življenje v tleh o celi vrsti procesov, ki pogojujejo potek različnih fizikalno-kemičnih procesov, ki prav posebej vplivajo na oskrbo rastlinskih korenin s hranilnimi sestavinami. Bakterije v tleh vplivajo v precejšnji meri na skupno produktivnost tal, torej na kakovost rastlinske proizvodnje. Le-te vežejo zračni dušik, naredijo bolj dostopne težko dostopne oblike hranilnih snovi, npr. fosforja. Sodelujejo pri mineralizaciji organskih snovi in pospešujejo razpad rastlinskih ostankov oz. primarne rastlinske mase v tleh, s čimer vplivajo na proces ustvarjanja tal kot tudi na oblikovanje lastnosti tal.

Zahvaljujoč svoji sestavi obnavlja bakterialni pripravek AZOTER mikrobialno življenje v tleh, s čimer se povečujeta rodovitnost in produktivnost tal, le- ti pa vplivata pozitivno na kakovost izpeljane proizvodnje. Bakterialna gnojiva AZOTER vsebujejo tri vrste matičnih bakterij, ki sodelujejo v simbiotični fiksaciji zračnega dušika, pomagajo pri procesu razpada organskih snovi v tleh, pospešujejo, naredijo bolj dostopne bistvene makrobiogene elemente, zlasti fosfor, iz netopnih oblik v tleh v dostopne oblike. Glede na visoko koncentracijo bakterij, ki so vsebovane v gnojilu, prihaja po uporabi gnojila AZOTER prihaja do precejšnjega povišanja bakterijske mikroflore v tleh. AZOTER vsebuje seve bakterij Azotobacter chroococcum in Azospirillum brasiliense, ki sodelujejo v asimiotični fiksaciji zračnega dušika, ter ga ob tem naredijo dostopnega za rastline, po drugi strani pa Bacillus megatherium sodeluje pri pretvorbi fosforja v dostopne oblike.

AZOTER_soil_EN
N

60-80 kg

pod optimalnimi pogoji 100 – 150 kg

Fiksacija zračnega dušika

Dušik sodi med osnovne makrobiogene elemente in velja za element, ki je‚ ”motor rasti”. Zaloge dušika v tleh so neposredno odvisne od zalog humusa. Glede na to, da minerali ne vsebujejo dušika, plemenitenje tal s tem elementom je povezano z biološkim kopičenjem atmosferskega dušika. Ozračje je bogat vir dušika (so navedbe, da je vsebina dušika na ravni 78,9 volumenskega deleža), kar pa znaša preračunano na površino 1 ha količino 75 000 ton N. Ampak, težava je zelo močna trojna vez med dušikovimi atomi, zaradi katere pa rastline niso sposobne sprejemati atmosferskega dušika in ga vključiti v lastno presnovo hranilnih sestavin. Mikrotelesa to trdno trojno vez lahko razbijejo s pomočjo svojega encimskega mehanizma. Povečanje učinkovitosti fiksacije zračnega dušika s pomočjo bakterij je doseženo zahvaljujoč primerni izbiri sevov, ki so obetavni ne le z glede z vidika zelo učinkovite asimbiotične vezave zračnega dušika, ampak tudi zato, ker se po uporabi v tleh, le-ti intenzivno razmnožujejo, zaradi česar pride do precejšnjega povišanja količine fiksiranega dušika, rastlinam dostopnega. . Bakterialna gnojila AZOTER vsebujejo visoko učinkovite seve asimbiotičnih bakterij (Azotobacter chroococcum in Azospirillum brasiliense), ki so sposobne sintetizirati oz. med vegetacijskim obdobjem gojenih rastlin fiksirati veliko količino dušika. Količina fiksiranega dušika sprejemljivega za rastline, se giblje na ravni 60-80 kg, pri čemer pod optimalnimi pogoji znaša 100 – 150 kg.N ha-1, kar znižuje porabo klasičnih dušikovih gnojil za polovico ter s tem izrazito izboljša ekonomijo gojenja rastlin.

P

30-40 kg

pod optimalnimi pogoji 60 – 80 kg

Pretvorba fosforja v dostopno obliko iz netopnih oblik

V primerjavi z vsebovanostjo N, K, Ca in Mg, vsebina skupnega fosforja v tleh Slovaške dežele je najnižja (Pt =0,03 – 0,2%), le-ta ima organsko in anorgansko frakcijo, pri čemer je dejstvo, da v večini naših tal blago prevladuje anorganski (25-98%) fosfor nad organskim (2-75%) fosforja zaradi pretežno mineralne sestave naših tal. Pretežni del fosforja (92-99 %), ki se nahaja v tleh, ni sprejemljiv za rastline. Le 1 – 8 % vseh zalog fosforja se uspe boljše izkoristiti za nastanek pridelka. Pretvorba fosforja v obliko topno v vodi poteka v tleh tudi po biološki poti. Dobra biokemična aktivnost mikroflore tal vpliva pozitivno na sproščanje fosforja iz težko topnih spojin. Bacillus megaterium sprošča vezani fosfor ter v tleh obstoječi trikalcijev fosfat pretvarja v dikalcijev fosfat, s čimer fosforjeve spojine postanejo bolj dostopne gojenim rastlinam. Količina tako sproščenega fosforja na koncu vegetacijskega obdobja ustreza okoli 30 – 40 kg fosforja v čistih hranilnih snoveh, v optimalnih pogojih pa celo 60 – 80 kg fosforja.

K

30-40 kg

Mobilizacija kalija in pospešitev procesa razpada ostankov po zaključeni žetvi

Z uporabo AZOTERJA v kombinaciji s prisotno celulozo v tleh hitro narašča količina bakterij, ki razkrajajo ostanke po zaključeni žetvi. Hiter razkroj in mineralizacija talnih organskih sestavin sta pogojena z istočasnim delovanjem različnih skupin mikroorganizmov (npr. Azotobacterja in celuloitičnih bakterij). V navedenem procesu zaradi delovanja mikroorganizmov prihaja do mobilizacije – sproščanja kalija iz težko topnih organskih spojin v oblike, ki so rastlinam dostopne, količina tako sproščenega kalija v obliki čistih hranilnih sestavin pa se giblje na ravni 30 – 40 kg. Uporaba stimulativnega učinka AZOTERJA pri pospeševanju procesa razpada v ostankih po zaključeni žetvi (žitna slama, slama oljne repice, koruze) je pomembna, saj nekateri posevki po zaključeni žetvi glavnega pridelka, pustijo kar na polju veliko količino lignoceluloznih ostankov s širokim odnosom med C in N, ki pa v primeru, da ne pride do razkroja, inhibira kalitev semena in prav tako služi kot hranljiva tla za različne vrste plesni, ki okužijo mlade rastline med nastajanjem, v zgodnih obdobjih, s čimer se poslabša zdravstveno stanje gojenih posevkov in ki seveda negativno vplivajo na posevke..

POVEČAMO RODOVITNOST TAL IN OBENEM VARUJEMO OKOLJE
Prednosti uporabe AZOTERJA
 • Zmanjša porabo klasičnih dušikovih industrijskih gnojil približno za polovico zato, ker fiksira zračni celični dušik – količina fiksiranega dušika, sprejemljivega za rastline, se giblje na ravni 60-80 kg v optimalnih pogojih do 100-150 kg N ha-1 (količina atmosferskega dušika nad površino večjo, kot 1 ha je 75 000 ton)
 • poveča izkoristek uporabljene mineralne prehrane in obstoječih zalog hranilnih snovi v tleh
 • v primerjavi z drugimi pripravki na bazi bakterij, le-ta vsebuje absolutno največjo gostoto vitalnih bakterijskih mikrobov, t.j. 4.109 mikrobov / 1 ml gnojila
 • izboljša biološke lastnosti tal in hkrati regenerira mikrobialno življenje v tleh
 • povečuje in naredi fosfor dostopnega za rastline iz netopnih spojin. Količina sproščenega fosforja ustreza 30-40 kg P.ha-1, v optimalnih pogojih do 60-80 kg fosforja
 • spodbuja proces razpadanja ostankov po žetvi, slame in organske mase v tleh, kar povzroči postopno povečanje rodovitnosti tal in naredi dobro podlago za posevke
 • pospešuje sproščanje hranilnih snovi ter razpad že uporabljenih oz. fermentacijskih ostankov
 • deluje sinergično in poveča učinkovitost skupno uporabljenih organskih gnojil (hlevski gnoj, tekoč hlevski gnoj in zeleni gnoj)
 • pozitivno vpliva na strukturne lastnosti tal
 • izboljša zračni in vodni režim v tleh, kar ima pozitiven vpliv na sprejemanje hranilnih snovi iz tal
 • bakterije, ki so vsebovane v pripravku AZOTER, delujejo nevtralno. V okolju, v katero se naselijo le-te, se postopoma popravlja vrednost pH na vrednost za nevtralno reakcijo tal
 • pomaga, da si tla opomorejo zaradi spor sclerotinie, kot tudi hifa glivic, ki so povzročitelji fuzarioze
 • učinkovito uničuje vire okužb in zmanjša tveganje pred prenosom bolezni na gojene posevke
 • izboljša kondicijo rastlin – s povečanjem obrambnih sposobnosti rastlin
 • poveča količino in kakovost proizvodnje (zmanjšanje mikotoksinov in nitratov)
 • pozitivno vpliva na celotno ekonomičnost sistema gojenja rastlin
 • uporaba v ekološkem kmetijstvu.